Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi. Dưới đây là chính sách bảo mật bạn cần biết khi truy cập vào trang Web. Chính sách này thay cho lời cam kết mà chúng tôi sẽ thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua Website này. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiếp IP, thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng Website của Chúng tôi.

3. Chúng tôi có quyền sử dụng cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các tiện ích của Web tiện lợi hơn.

4. Chúng tôi có quyền liên hệ với khách hàng và sủ dụng thông tin này. Nhằm phục vụ cho mục đích quảng bá các sản phẩm của chúng tôi

5. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào cần thiết. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật mỗi khi truy cập Website để biết thêm những đổi mới và quyền lợi cho bạn.

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website này!