Son Ink màu 23 thời thượng và review chi tiết về tất cả các dòng.

Nội DungSon Ink Velvet ReviewPeri’s ink velvetƯu điểmKhuyết điểmSon Peripera Airy Ink VelvetƯu điểmNhược điểmPeripera Ink LacquerƯu điểmKhuyết điểmPeripera Ink The GelatoƯu điểmKhuyết điểmSon ink màu nào đẹp nhất?Son ink màu 1 của dòng LacquerSon ink màu 02 dòng Lacquer và VelvetSon ink 02 dòng AirySon Ink màu 2 dòng GelatoSon ink 03 dòng Airy … Đọc tiếp Son Ink màu 23 thời thượng và review chi tiết về tất cả các dòng.